admin

(0 comments, 10 posts)

This user hasn't shared any profile information

Posts by admin

Współpraca z czeską służbą kontroli żywności

28.01.2019

Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS) we współpracy z Czeską Inspekcją ds. Rolnictwa i Kontroli Żywności (CAFIA) rozpoczęła realizację projektu w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska „Bezpieczna i jakościowa żywność po obu stronach granicy”.Projekt ten ma na celu nawiązanie kontaktów oraz wzmocnienie współpracy pomiędzy inspektorami w regionie transgranicznym Czech i Polski, jak również zapoznanie się z podejściem do działań kontrolnych partnera.

Rolniczy handel detaliczny – zmiany

Od 1 stycznia 2019 roku weszła w życie nowa regulacja prawna, opracowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dotycząca rolniczego handlu detalicznego. Nowy przepis to ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników do sklepów i restauracji (Dz. U. poz. 2242).
Limity ilościowe dla żywności zbywanej w ramach rolniczego handlu detalicznego określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie maksymalnej ilości żywności zbywanej w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz zakresu i sposobu jej dokumentowania (Dz. U. poz. 2159).
Zachęcamy do zapoznania się z zakładką Rolniczy handel detaliczny znajdującą się na stronie internetowej GIJHARS, zawierającą wytyczne dotyczące znakowania żywności wprowadzanej do obrotu w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz przykłady etykiet jakie powinny być umieszczone na produktach spożywczych.

18 października 2017 r.

Wspólne działania kontrolne Inspekcji Transportu Drogowego i Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

Inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Radomiu wspólnie z inspektorami Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie przeprowadzili wspólne kontrole pojazdów dostawczych i ciężarowych, przewożących produkty rolno-spożywcze.
Działania prowadzone były w środę, 11 października na punkcie kontrolnym przy drodze krajowej nr 7 w miejscowości Widów (powiat grójecki). Inspektorzy ITD dokonywali kontroli pojazdów m.in. pod kątem ewidencji czasu pracy kierowców, posiadania prawidłowo wypełnionych dokumentów przewozowych towarów oraz stanu technicznego pojazdu. Natomiast inspektorzy Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych sprawdzali m.in. warunki transportu towarów spożywczych.
Tego typu wspólne działania kontrolne inspektorów ITD oraz inspektorów IJHARS prowadzone będą cyklicznie na drogach całego województwa mazowieckiego.

 

Specjalne oznakowanie

 

OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORCÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O SPECJALNE OZNAKOWANIE OPAKOWAŃ

 

 • wdrożenie systemu identyfikacji wszystkich partii,
 • opracowanie planu pobierania próbek owoców i warzyw,
 • opracowanie sposobu postępowania w przypadku, gdy wewnętrzna kontrola wykaże, że owoce i warzywa nie spełniają wymagań norm handlowych określonych w przepisach UE,
 • posiadanie i nadzorowanie wyposażenia niezbędnego do przeprowadzania kontroli,
 • zapewnienie właściwego przechowywania, przygotowania, ważenia (legalizowane wagi) i pakowania świeżych owoców i warzyw,
 • współpraca z rzeczoznawcą w zakresie ustalania klas jakości świeżych owoców i warzyw.

 

KORZYŚCI UZYSKIWANE PRZEZ PRZEDSIĘBIORCÓW ZWIĄZANE
Z WPROWADZENIEM SPECJALNEGO OZNAKOWANIA

 

1.Dołączenie do elitarnego grona zaufanych handlowców świeżych owoców i warzyw,

2.Podleganie tylko wyrywkowym kontrolom przez inspektora WIJHARS
w miejscu prowadzenia działalności,

3.Możliwość otrzymywania odstąpień dla każdej zgłoszonej partii wysyłanej do krajów trzecich:

 • brak konieczności oczekiwania na inspektora w związku z kontrolą
  w celu otrzymania świadectwa zgodności z normami handlowymi Unii Europejskiej dla świeżych owoców i warzyw
 • skrócenie czasu postoju środków transportu, co wpływa na zmniejszenie kosztów.

NADZÓR WIJHARS NAD RYNKIEM ŚWIEŻYCH OWOCÓW I WARZYW

1. Handlowiec informuje o zamiarze wywozu do krajów trzecich każdej partii świeżych owoców i warzyw opatrzonych wzorem specjalnego oznakowania.

2.Partie świeżych owoców i warzyw eksportowane do Federacji Rosyjskiej,, podlegają kontroli przynajmniej raz na miesiąc (w przypadku wysyłki do pozostałych krajów trzecich – nie rzadziej niż raz na kwartał).

3.Handlowiec podlega wyrywkowej kontroli WIJHARS w miejscu prowadzenia działalności, co najmniej raz w roku lub w przypadku podmiotów eksportujących do FR raz na kwartał.

 

Specjalne stanowisko informacyjne WIJHARS w Warszawie w sprawie specjalnego oznakowania opakowań świeżych owoców i warzyw

Adam Baranowicz

Tel: +48 22 654-01-80

email: wijhar-s@bip.org.pl

Słomczyn: obsługa rynku świeżych owoców i warzyw

21.06.206 r. Zwiedzanie Grójeckiego Centrum Logistycznego oraz spotkanie z przedsiębiorcami i samorządowcami to główne punkty wizyty Wojewody Mazowieckiego Zdzisława Sipiery oraz Wicewojewody Artura Standowicza w Słomczynie. Podczas odwiedzin zaplanowano również prezentację oraz dyskusję na temat obsługi rynku świeżych owoców i warzyw.

W centrum logistycznym w Słomczynie swoje siedziby mają również m.in. Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Izba Celna. – Cieszę się, że na własne oczy mogę zobaczyć współdziałanie podmiotów prywatnych i administracji publicznej. Jest to współpraca dobra dla wszystkich – powiedział Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera.

Następnie prezentację dotyczącą obsługi rynku świeżych owoców
i warzyw przedstawiła Małgorzata Jędrzejowska, Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Podczas wystąpienia omówiła strukturę organizacyjną i działania kontrolne prowadzone przez jednostkę. Do jej głównych zadań należy obsługa eksportu
i importu artykułów rolno-spożywczych czy kontrola producentów żywności. W całym 2015 roku inspekcja przeprowadziła łącznie 27 827 kontroli, a tylko w I kwartale tego roku – 16 383.

W dalszej części dyskusji rozmawiano m.in. o ryzyku związanym z obsługą rynku świeżych owoców i warzyw, a także o propozycjach jej usprawnienia. W spotkaniu udział wzięli m.in. Wicewojewoda Mazowiecki Artur Standowicz i Burmistrz Grójca Jacek Stolarski. Przedstawiciele związków i stowarzyszeń, zajmujących się produkcją
i dystrybucją owoców i warzyw, podkreślili, że Mazowsze jest największym na świecie eksporterem jabłka delikatesowego.

Wojewoda Zdzisław Sipiera oraz Wicewojewoda Artur Standowicz zwiedzili Grójeckie CentrumLogistyczne w Słomczynie.

Małgorzata Jędrzejowska omówiła strukturę organizacyjną i działania kontrolne prowadzone przez Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

27 maja Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych  będzie nieczynny

W piątek 27 maja Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych będzie nieczynny. Jednocześnie informujemy, że urząd będzie pracował w sobotę 4 czerwca.

Zarządzenie Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w sprawie ustalenia 27 maja dniem wolnym od pracy zostało podpisane 11 maja. Dotyczy całej administracji rządowej.

zmiana adresu Grójec

! UWAGA !

 

ZMIANA ADRESU

od 1 grudnia 2015 roku następuje zmiana adresu Punktu Obsługi w Grójcu:
Grójeckie Centrum Logistyczne (Truck Arena Grójec) Słomczyn 81 05-600 Grójec

Tel./fax – (0 48) 666 10 50 email: biuro.grojec@wijhars.org.pl

Komunikat dla rolników

14.08.2015 r.

W związku z trwającym okresem żniw uprzejmie informuję, że istnieje możliwość uzyskania przez rolników świadectwa jakości handlowej dla zbóż.

Urzędowe potwierdzenie spełnienia wymagań jakościowych, jakim jest powyższe świadectwo służyć będzie zapewnieniu równowagi pomiędzy rolnikami sprzedającymi zboże oraz podmiotami je skupującymi, przyczyniając się tym samym do uzyskania przez rolnika właściwej zapłaty.

Rolnicy zainteresowani uzyskaniem ww. świadectwa mogą zgłosić się do właściwego miejscowo Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych z wnioskiem o dokonanie oceny jakości handlowej zboża. Formularz Wniosku o dokonanie oceny jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych można pobrać na niniejszej stronie internetowej, w zakładce: Wzory druków.

Za dokonanie oceny oraz przeprowadzenie koniecznych do wykonania oceny badań
i wystawienie Świadectwa jakości handlowej pobierane są opłaty zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 lutego 2009 roku w sprawie stawek opłat za dojazd do miejsca oceny, czynności związane z dokonaniem oceny, badania laboratoryjne
i wydawanie świadectw jakości handlowej oraz sposobu i terminu wnoszenia tych opłat

(Dz. U. z 2009 roku, Nr 36, poz. 282).

Przykładowe koszty badań zbóż w ramach oceny jakości handlowej:

– ocena organoleptyczna 24,0 zł

– wilgotność 39,0 zł

– zawartość białka 86,0 zł

– ilość i rozpływalność glutenu 42,0 zł

– liczba opadania 39,0 zł

– obecność szkodników 10,0 zł

– zawartość zanieczyszczeń użytecznych i nieużytecznych 49,0 zł

Szczegółowe informacje dotyczące oceny jakości handlowej dostępne są w zakładce: Kontrola jakościOcena jakości na stronie www.ijhars.gov.pl

Portal obywatel.gov.pl: 80 usług urzędowych w jednym miejscu

Jak wyrobić dziecku paszport? Jak zameldować się czasowo? Jak sprawdzić, ile mamy na koncie punktów karnych? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się portalu www.obywatel.gov.pl. Na 82 kartach prostym językiem opisano najpopularniejsze usługi administracji publicznej.

Portal www.obywatel.gov.pl podzielony jest na 15 kategorii: „dokumenty i dane osobowe”, „kierowcy i pojazdy”, „wyjazd za granicę”, „śluby i rozwody”, „dzieci”, „edukacja”, „zgon”, „zaświadczenia i odpisy”, „nieruchomości i środowisko”, „zasiłki i pomoc finansowa”, „ochrona zdrowia i ubezpieczenia społeczne”, „meldunek”, „praca i biznes”, „podatki” oraz „służba wojskowa”. Na stronie działa 101 kart, w tym 82 opisujące najbardziej popularne usługi publiczne, jakie administracja świadczy dla obywateli. Wśród tych kart znajdują się również informacje przybliżające funkcjonowanie 19 ważnych rządowych portali tematycznych. Wszystkie procedury opisane są prostym i przystępnym językiem. Zawartość strony będzie stale poszerzana i aktualizowana.

Strona główna portalu obywatel.gov.pl

Projekt „Obywatel”

Obok portalu www.obywatel.gov.pl w ramach projektu „Obywatel”, działa jeszcze infolinia dla obywateli. Dzwoniąc pod numer telefonu „Informacji dla Obywatela” dowiemy się, gdzie załatwić swoją sprawę. Tam również obywatele mogą zgłaszać uwagi, np. co należy zmienić w danej procedurze, by ją uprościć. Infolinia centralna 222 500 115 czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.

Aktualności

26.03.2015 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 28 marca 2015 r. już po raz ósmy w Warszawie odbędzie się ogólnoświatowa akcja przeprowadzana przez międzynarodową organizację ekologiczną WWF Godzina dla Ziemi (Earth Hour). Inicjatywa polegająca na wyłączeniu świateł na jedną godzinę przez osoby prywatne, firmy oraz miasta na całym świecie ma skłonić ludzi do refleksji nt. środowiska, które nas otacza i wpływu każdego z nas na jego ochronę.

W związku z powyższym zachęcamy do udziału w planowanej akcji 28 marca br. w godzinach od 20.30. do 21.30.

04.03.2015 

Przypominamy, że 13 marca 2015 roku mija termin jednorazowego zgłoszenia działalności do wojewódzkiego inspektora jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w zakresie pakowania i znakowania jaj przez rolnika, który prowadził działalność w przedmiotowym zakresie przed dniem 13 grudnia 2014 roku.

Szczegółowe informacje w tym zakresie są umieszczone w komunikacie dla rolników z dnia 6 lutego 2015 roku na stronie internetowej www.ijhars.gov.pl w zakładce: Aktualności

admin's RSS Feed
 • prawo

  biuletyny

  iso

  galeria

Go to Top