21.06.206 r. Zwiedzanie Grójeckiego Centrum Logistycznego oraz spotkanie z przedsiębiorcami i samorządowcami to główne punkty wizyty Wojewody Mazowieckiego Zdzisława Sipiery oraz Wicewojewody Artura Standowicza w Słomczynie. Podczas odwiedzin zaplanowano również prezentację oraz dyskusję na temat obsługi rynku świeżych owoców i warzyw.

W centrum logistycznym w Słomczynie swoje siedziby mają również m.in. Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Izba Celna. – Cieszę się, że na własne oczy mogę zobaczyć współdziałanie podmiotów prywatnych i administracji publicznej. Jest to współpraca dobra dla wszystkich – powiedział Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera.

Następnie prezentację dotyczącą obsługi rynku świeżych owoców
i warzyw przedstawiła Małgorzata Jędrzejowska, Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Podczas wystąpienia omówiła strukturę organizacyjną i działania kontrolne prowadzone przez jednostkę. Do jej głównych zadań należy obsługa eksportu
i importu artykułów rolno-spożywczych czy kontrola producentów żywności. W całym 2015 roku inspekcja przeprowadziła łącznie 27 827 kontroli, a tylko w I kwartale tego roku – 16 383.

W dalszej części dyskusji rozmawiano m.in. o ryzyku związanym z obsługą rynku świeżych owoców i warzyw, a także o propozycjach jej usprawnienia. W spotkaniu udział wzięli m.in. Wicewojewoda Mazowiecki Artur Standowicz i Burmistrz Grójca Jacek Stolarski. Przedstawiciele związków i stowarzyszeń, zajmujących się produkcją
i dystrybucją owoców i warzyw, podkreślili, że Mazowsze jest największym na świecie eksporterem jabłka delikatesowego.

Wojewoda Zdzisław Sipiera oraz Wicewojewoda Artur Standowicz zwiedzili Grójeckie CentrumLogistyczne w Słomczynie.

Małgorzata Jędrzejowska omówiła strukturę organizacyjną i działania kontrolne prowadzone przez Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.