OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORCÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O SPECJALNE OZNAKOWANIE OPAKOWAŃ

 

  • wdrożenie systemu identyfikacji wszystkich partii,
  • opracowanie planu pobierania próbek owoców i warzyw,
  • opracowanie sposobu postępowania w przypadku, gdy wewnętrzna kontrola wykaże, że owoce i warzywa nie spełniają wymagań norm handlowych określonych w przepisach UE,
  • posiadanie i nadzorowanie wyposażenia niezbędnego do przeprowadzania kontroli,
  • zapewnienie właściwego przechowywania, przygotowania, ważenia (legalizowane wagi) i pakowania świeżych owoców i warzyw,
  • współpraca z rzeczoznawcą w zakresie ustalania klas jakości świeżych owoców i warzyw.

 

KORZYŚCI UZYSKIWANE PRZEZ PRZEDSIĘBIORCÓW ZWIĄZANE
Z WPROWADZENIEM SPECJALNEGO OZNAKOWANIA

 

1.Dołączenie do elitarnego grona zaufanych handlowców świeżych owoców i warzyw,

2.Podleganie tylko wyrywkowym kontrolom przez inspektora WIJHARS
w miejscu prowadzenia działalności,

3.Możliwość otrzymywania odstąpień dla każdej zgłoszonej partii wysyłanej do krajów trzecich:

  • brak konieczności oczekiwania na inspektora w związku z kontrolą
    w celu otrzymania świadectwa zgodności z normami handlowymi Unii Europejskiej dla świeżych owoców i warzyw
  • skrócenie czasu postoju środków transportu, co wpływa na zmniejszenie kosztów.

NADZÓR WIJHARS NAD RYNKIEM ŚWIEŻYCH OWOCÓW I WARZYW

1. Handlowiec informuje o zamiarze wywozu do krajów trzecich każdej partii świeżych owoców i warzyw opatrzonych wzorem specjalnego oznakowania.

2.Partie świeżych owoców i warzyw eksportowane do Federacji Rosyjskiej,, podlegają kontroli przynajmniej raz na miesiąc (w przypadku wysyłki do pozostałych krajów trzecich – nie rzadziej niż raz na kwartał).

3.Handlowiec podlega wyrywkowej kontroli WIJHARS w miejscu prowadzenia działalności, co najmniej raz w roku lub w przypadku podmiotów eksportujących do FR raz na kwartał.

 

Specjalne stanowisko informacyjne WIJHARS w Warszawie w sprawie specjalnego oznakowania opakowań świeżych owoców i warzyw

Adam Baranowicz

Tel: +48 22 654-01-80

email: wijhar-s@bip.org.pl