18 października 2017 r.

Wspólne działania kontrolne Inspekcji Transportu Drogowego i Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

Inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Radomiu wspólnie z inspektorami Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie przeprowadzili wspólne kontrole pojazdów dostawczych i ciężarowych, przewożących produkty rolno-spożywcze.
Działania prowadzone były w środę, 11 października na punkcie kontrolnym przy drodze krajowej nr 7 w miejscowości Widów (powiat grójecki). Inspektorzy ITD dokonywali kontroli pojazdów m.in. pod kątem ewidencji czasu pracy kierowców, posiadania prawidłowo wypełnionych dokumentów przewozowych towarów oraz stanu technicznego pojazdu. Natomiast inspektorzy Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych sprawdzali m.in. warunki transportu towarów spożywczych.
Tego typu wspólne działania kontrolne inspektorów ITD oraz inspektorów IJHARS prowadzone będą cyklicznie na drogach całego województwa mazowieckiego.