Polityka jakości ISO

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych w Warszawie w dniu 17.05.2005 roku odebrał Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością potwierdzający spełnianie wymagań normy ISO 9001:2008 w zakresie nadzoru nad jakością handlową artykułów rolno – spożywczych i środków produkcji, w tym wywożonych oraz sprowadzanych z zagranicy; wykonywania zadań w ramach realizacji polityki rolnej państwa.

 

 

 

 

W skład dokumentacji systemu zarządzania jakością WIJHARS w Warszawie wchodzą:

 •      Polityka jakości
 •      Księga Jakości,
 •      Procedury systemowe,
 •      Procedury merytoryczne.
 • prawo

  biuletyny

  iso

  galeria

Go to Top