Wydział Kontroli

Kierownik Wydziału Kontroli

Adam Baranowicz

(22) 654-01-80 w. 127

abaranowicz@wijhars.org.pl

p.o. Zastępcy Kierownika Wydziału Kontroli

Anna Chruściak

(22) 654-01-80 w. 121

ajozwiak@wijhars.org.pl

 

 


 

Do zakresu działania Wydziału Kontroli należy:

 • kontrola jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w produkcji i obrocie, w tym wywożonych za granicę.
 • kontrola jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych sprowadzanych z zagranicy, w tym kontrola graniczna tych artykułów.
 • dokonywanie oceny i wydawanie świadectw w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.
 • powiadamianie podpunktu kontaktowego w ramach sieci systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznych produktach żywnościowych.
 • kontrola artykułów rolno-spożywczych posiadających zarejestrowane, na podstawie odrębnych przepisów, chronione oznaczenia geograficzne, oznaczenia pochodzenia albo świadectwa dla artykułów rolno – spożywczych o szczególnym charakterze.
 • kontrola warunków składowania i transportu artykułów rolno-spożywczych;
 • nadzór nad wprowadzeniem do obrotu nawozów.
 • wykonywanie innych prac zlecanych przez Wojewódzkiego Inspektora lub jego Zastępcę.
 • Zapewnienie dostępu do aktów prawnych i normatywnych przez pracowników WIJHARS.
 • prawo

  biuletyny

  iso

  galeria

Go to Top