Wydział Nadzoru

Kierownik Wydziału Nadzoru

Sylwia Kostrzewa

(22) 654-01-80 w. 131

skostrzewa@wijhars.org.pl

Zastępca Kierownika Wydziału Nadzoru

Anna Kaczmarek

(22) 654-01-80 w. 131

akaczmarek@wijhars.org.p


Do zakresu działania Wydziału Nadzoru należy:

1. Sekcja Nadzoru i Ewidencji

 1. prowadzenie bazy ewidencji przedsiębiorców, prowadzących działalność gospodarcza w zakresie produkcji, składowania, konfekcjonowania i obrotu artykułami rolno – spożywczymi,
 2. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji administracyjnych w zakresie odstępstw od warunków produkcji
 3. prowadzenie rejestru rzeczoznawców
 4. przygotowywania okresowych informacji z zakresu działał ń wydziału dla wyznaczonych instytucji
 5. sprawowanie nadzoru nad prawidłowością kontroli prowadzonych przez jednostki certyfikujące u producentów rolnictwa ekologicznego poprzez prowadzenie czynności sprawdzających u tych producentów,
 6. wykonywanie innych prac zlecanych przez Wojewódzkiego Inspektora lub jego Zastępcę,

2. Sekcja do spraw Kontroli „ex-post”

 1. Realizowanie kontroli dotyczących płatności objętych systemem finansowania z Europejskiego Funduszu Rolnych Gwarancji, a w szczególności:
  • projektowanie planowania kontroli
  • przeprowadzenie kontroli zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  • realizowanie kontroli krzyżowych
  • opracowanie dokumentacji objętych zakresem kontroli „ex-post”
  • gromadzenie, zabezpieczanie i archiwizowanie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  • wykonywanie innych prac zleconych przez Wojewódzkiego Inspektora lub jego Zastępcę z wyłączeniem czynności kontrolnych wykonywanych przed dokonaniem płatności systemu finansowania EFRG,
 • prawo

  biuletyny

  iso

  galeria

Go to Top