Wydział Administracji

p.o. Kierownika Wydziału Administracji

Agnieszka Czarnowska

(22) 654-01-80 w. 117

aczarnowska@wijhars.org.pl


 

Do zakresu działań Wydziału Administracji należy:

 • prowadzenie gospodarki finansowej.
 • opracowywanie projektów preliminarzy budżetowych dochodów i wydatków oraz zakupów inwestycyjnych.
 • sporządzanie sprawozdań finansowych i statystycznych oraz analiz z działalności budżetowo – gospodarczej.
 • prowadzenie spraw rachunkowo-kasowych, operacji bankowych i księgowości.
 • prowadzenie spraw związanych z wynagradzaniem pracowników.
 • rozliczanie delegacji służbowych pracowników.
 • prowadzenie spraw związanych z transportem oraz obsługą sekretariatu i archiwum.
 • gospodarowanie finansowymi środkami pozabudżetowymi będącymi w dyspozycji Wojewódzkiego Inspektoratu.
 • prowadzenie spraw związanych z zamówieniami publicznymi i zaopatrzeniem materiałowo-technicznym.
 • przygotowanie techniczne narad i szkoleń.
 • prowadzenie spraw z zakresu struktur organizacyjnych.
 • prowadzenie spraw osobowych, socjalno-bytowych pracowników.
 • prowadzenie zagadnień obronnych oraz kancelarii ogólnej.
 • przygotowywanie zgodnie z zasadami techniki prawotwórczej projektów zarządzeń, wytycznych, umów i innych aktów prawnych oraz przedstawienie do zaopiniowania przez radcę.
 • prowadzenie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów prawa pracy, porządku i dyscypliny pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych.
 • prowadzenie spraw pracowniczych.
 • wydawanie zaświadczeń w sprawach pracowniczych.
 • prowadzenie akt osobowych pracowników.
 • prowadzenie spraw szkolenia zawodowego pracowników.
 • nadzór nad wewnętrznymi systemami teleinformatycznymi.
 • wykonywanie innych prac zlecanych przez Wojewódzkiego Inspektora lub jego Zastępcę.
 • Prowadzenie działań związanych z promocją i kreowaniem wizerunku Wojewódzkiego Inspektoratu
 • prawo

  biuletyny

  iso

  galeria

Go to Top