Struktura WIJHARS

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

INSPEKCJI JAKOŚCI HANDLOWEJ ARTYKUŁÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH

Centralnym organem administracji rządowej podległym Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest Główny Inspektor , który wykonuje swoje zadania przy pomocy Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych z siedzibą w Warszawie przy ulicy Wspólnej 30. Koordynuje on i nadzoruje działalność całej Inspekcji.
Na czele Wojewódzkich Inspektoratów stoją Wojewódzcy Inspektorzy, którzy współpracują w realizowaniu zadań z Wojewodami.

  • prawo

    biuletyny

    iso

    galeria

Go to Top